Aftale om fotografering ved Kunstskøjteløbs konkurrencer i Danmark


Aftale om fotografering ved Kunstskøjteløbs konkurrencer i Danmark

1.
Fotografer med salg for øje skal have tilladelse af Dansk Skøjte Union til at fotografere ved kunstskøjteløbs konkurrencer i Danmark. Tilladelsen gives for et år af gangen og indeholder dato, sted og navn på de konkurrencer tilladelsen omfatter.
Sæsonplanen kan altid ses på http://www.danskate.dk/aktiviteter/konkurrencer-kunstskoejteloeb/

2.
Forældre til børn under 18 år skal give skriftlig tilladelse til fotografering, hvilket sker ved den elektroniske tilmelding til konkurrencen hos DSU. Fotografen kan få en deltagerliste med angivelse af accept for fotografering ved tilmeldingsfristens udløb. Listen med accepteret/fravalgt fotografering skal respekteres.

3.
Fotografen skal gennemgå listen over løbere, der har fravalgt fotografering, før billederne publiceres på hjemmesiden, idet vi accepterer, at fotografen ved en fejl alligevel får fotograferet en sådan løber. Disse fotos skal slettes omgående.

4.
Løberne må fotograferes i aktion på isen, uden blitz, samt i Kiss & Cry området. Der må også tages stemningsbilleder fra selve skøjtehallen.

5.
Billederne kan uploades på fotografens hjemmeside, hvor de skal ligge beskyttet fra offentligheden på et lukket område. Adgang til fotos fås via et fælles password, som fotografen leverer til DSU, der videreformidler dette til de løbere, der har tilvalgt fotografering ved den enkelte konkurrence. Fotografen kan også selv orientere forældrene om password.

6.
Forældre/løbere kan til enhver tid kontakte fotografen direkte og bede om at få billeder fjernet fra siden, hvorefter disse billeder fjernes indenfor 8 dage.

7.
Fotos må opbevares af fotografen beskyttet fra offentligheden, fx på et lukket site.

8.
Fotografen må kun benytte billederne til kommercielt brug, når der indhentes accept af de afbildede personer først. DSU står til enhver tid til rådighed med kontaktinfo til klub/forældre, som fotografen har brug for at komme i kontakt med, idet navn og kontaktdata til løbere på billeder, der er mere end tre år gamle ikke kan garanteres.

August 2017

Dansk Skøjte Uninon betingelser for fotografering:
Betingelserne er for fotografering er udstedt af Dansk Skøjte Union.