Betingelser for brug af billeder

Følgende betingelser er gældende for brug af billeder fra Skojtefoto.dk.

1.
Nærværende handels- og leveringsbetingelser er gældende for alle billeder fra Skojtefoto.dk samt alle tilbud, der afgives på billeder fra denne website eller skriftlige aftaler hvor ikke andet er aftalt.

2.
Copyright på alle billeder tilhører fotografen. Billeder leveres i henhold til ophavsretslovens bestemmelser. Fotografens navn skal angives ved billedet som "Foto: Skojtefoto.dk"

3.
Billeder må kun anvendes til det aftalte formål. Billedpriser er normalt gældende for engangsproduktion, med mindre andet er aftalt med Skojtefoto.dk. Billeder må ikke overdrages til tredjemand uanset format uden udtrykkelig aftale med Skojtefoto.dk.

4.
Billeder må ikke lagres elektronisk udover den tid, der er nødvendig for den aktuelle produktion. Når produktionen er afsluttet, skal de leverede billeder straks slettes fra al elektronisk lagring eller anden fysisk lagring hvis ikke andet skriftligt er aftalt med Skojtefoto.dk.

5.
Når billeder har været anvendt og offentliggjort, skal et eksemplar af materialet - avis, blad, magasin, annonce, reklame, brochure etc. - straks tilsendes Skojtefoto.dk. Ved elektronisk anvendelse - internet, e-mail, skærm-præsentationer etc. - skal materialet tilsendes på mail med henvisning til, hvor billederne optræder.

6.
Ansvaret for brug af billeder påhviler fuldt og helt køber. Skojtefoto.dk kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for anvendelsen af billeder. Alle billeder leveres med det forbehold, at personer/motiver, der optræder på billederne, kan have selvstændige rettigheder - eller tredjemands ophavsret. Køber skal før offentliggørelse indhente de nødvendige tilladelser til at anvende de afbildede personer/motiver i redaktionelt og kommercielt øjemed.


7.
Billeder må ikke udsættes for billedmanipulation, sammenklipning, sammenkopiering, elektronisk manipulation etc. uden Skojtefoto.dk tilladelse.

8.
Benyttes billeder til andet end det aftalte formål faktureres den ansvarlige 200% af billedets pris.

Kundeservice

Spørgsmål og svar

Betaling

Levering

Forretningsbetingelser

Reklamation og fortrydelsesret

Digitale billedfiler

Betingelser for brug af billeder

Copyright